about

انتشارات شاپرک سرخ
با  مجوز رسمی از وزارت ارشاد اسلامی (11688)دارای چاپخانه و صحافی اختصاصی بوده و از سال 1382 در بخش چاپ و صحافی فعالیت مینماید.

اگر به دنبال پیدا کردن اطلاعات در زمینه چاپ کتاب هستید میتوانید با مراجعه به سایت انتشارات شاپرک سرخ اطلاعاتی مفید و جامع در این زمینه پیدا کنید.

ورود به سایت چاپخانه و انتشارات شاپرک سرخ