کدهای تشخیص دهنده خطا به همراه پیاده‌سازی CRC توسط VHDL

این کتاب اثری است از دکتر جمشید فریبرز عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران و مهندس سیدسجاد حریه فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران که در پاییز 1396 در انتشارات شاپرک سرخ منتشر گردید.

در این کتاب پس از بیان مطالب مقدماتی در رابطه با تئوری کدگذاری، چند نمونه از کدهای تشخیص دهنده و تصحیح کنندة خطا معرفی شده و ویژگی‌های هرکدام بررسی گردیده است. در انتها پس از بیان کاربرد کد CRC در استاندارد زیگبی، این کد توسط زبان VHDL برای پیاده‌سازی بر روی تراشة FPGA توصیف گشته و بعد از انجام شبیه‌سازی‌های لازم، نتایج بدست آمده ارائه شده است

این اثر با شماره شابک 1-093-463-600-978 در کتابخانه ملی ایران به ثبت رسیده است.

انتشارات شاپرک سرخ

250000 تومان
250000 تومان 
اضافه به سبد خرید