اصلاح قانون کار در راستای بهبود فضای کسب و کار بنگاههای کوچک اقتصادی SME

اصلاح قانون کار در راستای بهبود فضای کسب و کار بنگاههای کوچک اقتصادی(SME)/نویسنده: ناصر شم بیاتی

285000 تومان
285000 تومان 
اضافه به سبد خرید