گزینش نیروی انسانی در ایران و جهان

گزینش نیروی انسانی در ایران و جهان (رویکرد تطبیقی) - مهدی نوروزیان

280000 تومان
280000 تومان 
اضافه به سبد خرید