کیفیت در آموزش عالی

کیفیت در آموزش عالی: (ایجاد و توسعه فضیلت شیوه های حرفه ای) - نویسنده : مینگ چنگ - مترجم : دکتر محسن طاعتی مقدم ضیابری

185000 تومان
185000 تومان 
اضافه به سبد خرید