کاربرد روش فازی FAHPدر رضایتمندی مشتریان

نام کتاب : کاربرد روش فازی FAHPدر رضایتمندی مشتریان

نویسنده :سام ساغری

سایز : وزیری

نشر و چاپ : شاپرک سرخ

150000 تومان
150000 تومان 
اضافه به سبد خرید