چالشهای قانونی و اجرایی صلاحیت شخصی در ایران با نگاهی به رویه قضایی و اسناد بین المللی

چالش‌های قانونی و اجرایی صلاحیت شخصی در ایران (با نگاهی به رویه قضایی و اسناد بین‌المللی)/مولف: فاطمه رهی

135000 تومان
135000 تومان 
اضافه به سبد خرید