پیش بینی ریسک‌ اعتباری در بانک ها

پیش بینی ریسک‌ اعتباری در بانک ها با رویکرد مبتنی بر مدل هیبریدی شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک - نویسندگان : مریم رضائی - حمیدرضا اکبرزاده

85000 تومان
85000 تومان 
اضافه به سبد خرید