پژوهشی در بررسی فقهی و حقوقی تهاتر

نام کتاب : پژوهشی در بررسی فقهی و حقوقی تهاتر

نویسنده : زینب عباس پور  ( عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور )

ویراستار علمی : مجید عموزاد خلیلی ( مدرس دانشگاه پیام نور ) – کرم قلندری ( مدرس دانشگاه پیام نور )

سایز : وزیری

چاپ و صحافی : شاپرک سرخ

 

180000 تومان
180000 تومان 
اضافه به سبد خرید