logo-samandehi

و ما خانواده ای بودیم شکست خورده در عشق

و ما خانواده ای بودیم شکست خورده در عشق
تماس بگیرید

و ما خانواده ای بودیم شکست خورده در عشق

نام کتاب : و ما خانواده ای بودیم شکست خورده در عشق

نویسنده : حمید جدیدی

سایز : رقعی

نشر و چاپ : شاپرک سرخ

این اثر به مدت یک ماه با امضاء شخص صاحب اثر و با تخفیف به مبلغ 7500 عرضه خواهد شد.