هویت حرفه ای و سازمانی حسابرس با تکیه بر استقلال و حسابرسی عملکرد

هویت حرفه ای و سازمانی حسابرس با تکیه بر استقلال و حسابرسی عملکرد/ تالیف: محسن ریاحی پور

210000 تومان
210000 تومان 
اضافه به سبد خرید