نظریه تابعی چگالی و تابعی چگالی واندروالس

نظریه تابعی چگالی و تابعی چگالی واندروالس / مترجم و گردآورنده: امیرحسین بیانی

75000 تومان
75000 تومان 
اضافه به سبد خرید