مدیریت‎ ‎و تصمیم گیری بر مبنای اعتماد

مدیریت‎ ‎و تصمیم گیری بر مبنای اعتماد - فرجاد احمدی راد

85000 تومان
85000 تومان 
اضافه به سبد خرید