مدیریت ریسک کشاورزی در ایران و نقش عملکرد بیمه

نام کتاب : مدیریت ریسک کشاورزی در ایران و نقش عملکرد بیمه

نویسنده : فریبا اقبال صفت رونقی 

سایز : وزیری

نشر و چاپ : شاپرک سرخ

100000 تومان
100000 تومان 
اضافه به سبد خرید