مدیریت رسانه ها با رویکرد درآمدزایی در مدیریت شهری

مدیریت رسانه ها با رویکرد درآمدزایی در مدیریت شهری - نویسنده : مجتبی کوهی زاده - ویراستار : سید امیرحسین حسینی

70000 تومان
70000 تومان 
اضافه به سبد خرید