مدیریت ذینفعان در پروژه های عمرانی

مدیریت ذینفعان در پروژه های عمرانی‬‏‫ - نویسندگان : احمد ضیایی کندری - سیدامیرحسین حسینی

95000 تومان
95000 تومان 
اضافه به سبد خرید