مدیریت دانش و نوآوری سازمانی

مدیریت دانش و نوآوری سازمانی  -   ریحانه مسترشدی  - زینب اسلامی

115000 تومان
115000 تومان 
اضافه به سبد خرید