متغیرهای بانکی دارایی

متغیرهای بانکی (دارایی، نقدینگی، بدهی، ‏‫تسهیلات )‏‫ - نویسنده : حسین قهرمانی

160000 تومان
160000 تومان 
اضافه به سبد خرید