عوامل بازدارنده و مخاطرات توسعه ی فیزیکی شهر

نام کتاب : عوامل بازدارنده و مخاطرات توسعه ی فیزیکی شهر

نویسنده : حبیب اله فروزنده قوجه بیگلو – حافظ تمجید سرو آغاجی

سایز : وزیری

نشر و چاپ : شاپرک سرخ

150000 تومان
150000 تومان 
اضافه به سبد خرید