طرحواره درمانی با زوجین

طرحواره درمانی با زوجین : راهنمای عملی برای مشاوران جهت احیای روابط زوجین - نویسندگان : چیرا سیمونه-دی فرانچسکو - اکهارد رودیگر - بروس ای- استیونس - مترجمان : فردوس کاظمی دلیوند - پرستو صادقی - عصمت حسینی - ریحانه موسو‌ی جشنی

450000 تومان
450000 تومان 
اضافه به سبد خرید