طراحی زبان داده کاوی انعطاف پذیر در راهبرد هوش کسب و کار

طراحی زبان داده‌کاوی انعطاف‌پذیر در راهبرد هوش کسب و کار - نویسنده : مهندس شیرین میرعابدینی

125000 تومان
125000 تومان 
اضافه به سبد خرید