شناسایی ریسک های ایمنی پالایشگاه نفت

شناسایی ریسک های ایمنی پالایشگاه نفت (روش HAZOP در فاز طراحی پالایشگاه قشم) - پیام شفیعی

110000 تومان
110000 تومان 
اضافه به سبد خرید