سازمانهای یادگیرنده با تکیه بر مدیریت دانش و شبکه های اجتماعی

سازمان های یادگیرنده با تکیه بر مدیریت دانش و شبکه های اجتماعی‏‫/ نویسندگان: علی یزدانی، مینا مهرنوش، اصغر مصاحب‌نیا

160000 تومان
160000 تومان 
اضافه به سبد خرید