زنجیره تامین با رویکرد رقابت پذیری

زنجیره تامین با رویکرد رقابت پذیری‏‫ - نویسنده : داود همتی پناه

195000 تومان
195000 تومان 
اضافه به سبد خرید