روانشناسی جنایی

روانشناسی جنایی: راهنمایی برای دانش پژوهان - نویسندگان : آر. بول - سی. کوک - آر. هاچر - جی. وودهمز - سی.بیلبی - وتی. گرند - مترجم : دکتر محسن طاعتی مقدم ضیابری 

255000 تومان
255000 تومان 
اضافه به سبد خرید