رهبری در مدیران

رهبری در مدیران ، چگونه رهبر درون خود را پرورش دهیم؟ - نویسنده : مسعود بختیاری

165000 تومان
165000 تومان 
اضافه به سبد خرید