دینامیک محاسباتی سیالات در شیر اطمینان هیدرولیکی

دینامیک محاسباتی سیالات در شیر اطمینان هیدرولیکی/ نویسنده: رضا نوری زاده نشلی

75000 تومان
75000 تومان 
اضافه به سبد خرید