دیابت و بهزیستی

دیابت و بهزیستی : مدیریت روانشناختی و هیجانی چالش های مربوط به دیابت نوع ۱ و ۲ - نویسنده : جین ناش - مترجمان : مژگان بابایی مجرد - معصومه شکیبائی شاداحمدگورابی

350000 تومان
350000 تومان 
اضافه به سبد خرید