حقوق شهروندی درفرآیند دادرسی کیفری

نام کتاب : حقوق شهروندی درفرآیند دادرسی کیفری

نویسنده : رضا زنگنه     

سایز : وزیری

نشر و چاپ : شاپرک سرخ

250000 تومان
250000 تومان 
اضافه به سبد خرید