حداقل استانداردهای حقوق بین الملل بشر دوستانه

کتاب حاضر به قلم آقای ابراهیم خاکپور مدرس رشته ی حقوق بین المل دانشگاه به رشته ی تحریر در آمده است.

این اثر در زمستان 1396 در انتشارات شاپرک سرخ منتشر گردیده و همچنین با شابک به شماره3-114-463-600-978 در کتابخانه ی ملی ایارن به ثبت رسیده است.

کتاب فوق با بحث پیرامون حداقل استانداردهای حقوق بین الملل بشر دوستانه"به انضمام اسناد مهم و کاربردی حقوق بین الملل" بوده و در سایز وزیری با جلد و صحافی نفیس و در 780 صفحه چاپ و منتشر گردیده است.

اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه یاحقوق مخاصمات مسلحانه به لحاظ سنتی عمدتا بر درگیریهای بین المللی و غیر بین المللی موضوع کنوانسیون های بین المللی حاکم بوده و از این نظر توصیف درگیری ها به بین المللی و غیر بین المللی اهمیت خاصی داشته بطوری که بیشتر اصول حقوق بشر دوستانه بر درگیری های بین دولتها (درگیرهای بین المللی) حاکم بوده اند و از این قرار، درگیریهایی که در داخل کشورها رخ داده و می دهند (که امروزه کم هم نیستند) حالت استثنایی یافته و تمایل دولتها بیشتر در جهت محروم کردن این نوع درگیری ها از شمول حقوق بشر دوستانه بین المللی بوده است.

برخی از مطالبی که در این کتاب مطالعه میکنید عبارتند از :

حداقل استانداردهای بشر دوستانه و اعلامیه تورکو

قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه

اصول کلی حقوق بشر دوستانه درمخاصمات مسلحانه

میثاق جامعه ملل

منشور سازمان ملل متحد

اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری 1945

اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 1963

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی 1998

میثاقین و اعلامیه‌ها

معاهدات و اسناد مهم و کاربردی بین المللی پیرامون حداقل استانداردهای حقوق بین الملل بشر دوستانه که مطالعه ی این کتاب برای علاقمندان حقوق بین الملل و رشته های روابط بین الملل، علوم سیاسی خالی از لطف نبوده و همچنین میتواند به عنوان منبعی جامع و کامل برای دانشجویان تمامی گرایشهای رشته حقوق بالاخص حقوق بین الملل و رشته های روابط بین الملل، علوم سیاسی و دیگر شاخه های علوم انسانی و تمامی عاشقان قانون و برابری و رهروان علم و اندیشه مورد استفاده قرار گیرد

http://www.shaparac.com

1600000 تومان
1600000 تومان 
اضافه به سبد خرید