جایگاه مدیریت دانش در نوآوری سازمانی

جایگاه مدیریت دانش در نوآوری سازمانی -‏‫ نویسنده : معصومه الفتی

165000 تومان
165000 تومان 
اضافه به سبد خرید