تکنیک های ریزازدیادی در گیاهان زینتی

نام کتاب : تکنیک های ریزازدیادی در گیاهان زینتی

نویسندگان : ابراهیم آذرپور -حمیدرضا بزرگی-حمید ضیایی دوستان

نشر و چاپ : شاپرک سرخ

250000 تومان
250000 تومان 
اضافه به سبد خرید