تکنیکهای نوین در نقشه برداری رقومی خاک

تکنیک‌های نوین در نقشه‌برداری رقومی خاک (درخت تصمیم و شبکه‌های عصبی مصنوعی)/ نویسنده: مصطفی صادق‌نژاد

115000 تومان
115000 تومان 
اضافه به سبد خرید