تحلیل و خوشه بندی گراف

تحلیل و خوشه‌بندی گراف: رویکردهای ارزیابی اعتماد در شبکه‌های گرافی/ نویسندگان: مهندس محمد‌علی محمود یار،مهندس مهدی یادگاری،دکتر محمد جعفر تارخ؛ با حمایت انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

185000 تومان
185000 تومان 
اضافه به سبد خرید