تبدیل پایان نامه به کتاب

تبدیل پایان نامه به کتاب 

چاپ کتاب از پایان نامه

بسیاری از دوستان جهت تقویت رزومه دکترا و یا جهت کسب امتیاز اقدام به چاپ کتاب از پایان نامه و تبدیل پایان نامه به کتاب مینمایند.

براساس تجربیات و گزارشهایی که خیلی از دوستان بیان کرده اند میگوییم که نام انتشارات برای شما هیچ امتیازی ندارد ولی مطمئن باشید که کار با هر به اصطلاح نشری مطمئن و عاقلانه نیست.

جهت کسب اطلاعات لازم پیرامون عواقب انتخاب ناشیانه ناشر میتوانید در تاارنمای انتشارات شاپرک سرخ کسب اطلاع نمایید.

انتشارات شاپرک سرخ