تاثیر مبانی حسابداری در کنترل فساد مالی و اداری در دستگاههای دولتی ایران

تاثیر مبانی حسابداری در کنترل فساد مالی و اداری در دستگاه‌های دولتی ایران/ نگارندگان: ناصح حیدریان، فرهاد ملایی

125000 تومان
125000 تومان 
اضافه به سبد خرید