بهبود کیفیت تصویر با استفاده از آستانه گذاری برروی ضرایب موجک

بهبود کیفیت تصویر با استفاده از آستانه‌ گذاری بر روی ضرایب موجک - مسعود زمانی

75000 تومان
75000 تومان 
اضافه به سبد خرید