بهبود تجربه مشتریان فرودگاه

بهبود تجربه مشتریان فرودگاه - نویسندگان : بروس جی بودرو - گرگ دتمر - سوزان تام - استفانی باکس - رایان بورک - جوان پترنوستر - لوو کاربونه - ترجمه‌ : مصطفی علمی‌

450000 تومان
450000 تومان 
اضافه به سبد خرید