بررسی پترولوژی توده گرانیتوییدی شمال ساوه

نام کتاب : بررسی پترولوژی توده گرانیتوییدی شمال ساوه

نویسندگان : مهندس رضا جباری ,مهندس رضا کشاورزی

سایز : وزیری

نشر و چاپ : شاپرک سرخ

 

 

160000 تومان
160000 تومان 
اضافه به سبد خرید