بررسی حقوق متهم دراساس نامه دادگاه کیفری بین المللی وقانون آیین دادرسی کیفری جدید

نام کتاب :بررسی حقوق متهم دراساس نامه دادگاه کیفری بین المللی وقانون آیین دادرسی کیفری جدید

نویسنده : بابک اسماعیلی

سایز : وزیری

نشر و چاپ : شاپرک سرخ

250000 تومان
250000 تومان 
اضافه به سبد خرید