بررسی تطبیقی عرف و رسوم تجاری در حقوق ایران و اسناد بین‌ المللی

بررسی تطبیقی عرف و رسوم تجاری در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی/ نویسنده: فائزه مسعودی

225000 تومان
225000 تومان 
اضافه به سبد خرید