بررسی تاثیر منطق فازی در آمیخته بازاریابی

بررسی تاثیر منطق فازی در آمیخته بازاریابی/ نویسندگان: محمد زندیه شیرازی، محسن سلیمانی، عظیم سهرابی

135000 تومان
135000 تومان 
اضافه به سبد خرید