بررسی تاثیر مدیریت دانش سازمانی بر مدیریت منابع انسانی در دستگاههای دولتی‏‫

بررسی تاثیر مدیریت دانش سازمانی بر مدیریت منابع انسانی در دستگاههای دولتی‏‫/ نویسنده: فاطمه شیرافکن

100000 تومان
100000 تومان 
اضافه به سبد خرید