بررسی بازدارندگی سیاست کیفری مبارزه با جرائم حمل و ‏نگهداری سلاح در ‏استان خوزستان

بررسی بازدارندگی سیاست کیفری مبارزه با جرائم حمل و ‏نگهداری سلاح در ‏استان خوزستان ‏/ نویسنده: عباس مقدم

75000 تومان
75000 تومان 
اضافه به سبد خرید