بازاریابی کارآفرینانه

بازاریابی کارآفرینانه ‏: فصل مشترک بازاریابی و کارآفرینی در عصر جدید‏‫/ تالیف: حمید کاکائی،‌سخاوت بهادری،‌فهیمه سمینی فرهادی،‌عامر دهقان نجم آبادی، علیرضا اسدزاده فیروزآبادی

210000 تومان
210000 تومان 
اضافه به سبد خرید