امنیت سایبری با بلاکچین

امنیت سایبری با‎ ‎بلاکچین

Hands-On Cybersecuritywith Blockchain

راجنیش گوپتا

Gupta Rajneesh

شهریار ‏ محمدی , سیده پریسا شوریده ضیابری

200000 تومان
200000 تومان 
اضافه به سبد خرید