ارزیابی کیفیت خدمات بر اساس مدل سروکوال

نام کتاب : ارزیابی کیفیت خدمات  بر اساس مدل سروکوال

نویسنده : لیدا صفیرمردانلو

سایز : وزیری

نشر و چاپ : شاپرک سرخ

160000 تومان
160000 تومان 
اضافه به سبد خرید