ارزیابی و مقایسه مواد افزودنی و بازدارنده های ترمودینامیکی روی تشکیل هیدارتهای گازی

ارزیابی و مقایسه مواد افزودنی و بازدارنده‌ های ترمودینامیکی روی تشکیل هیدرات‌ های گازی - حسین توسلی - محمد نوری

125000 تومان
125000 تومان 
اضافه به سبد خرید