ارائه مدل اخلاق حرفه‌ ای و رابطه آن با معنویت و سلامت سازمانی

ارائه مدل اخلاق حرفه‌ای و رابطه آن با معنویت و سلامت سازمانی/ نویسنده: عاتکه گرزین‌متاعی

220000 تومان
220000 تومان 
اضافه به سبد خرید