ارائه رویکردی ترکیبی از سیستم های خبره در پیش بینی ریسک‌ اعتباری در بانک ها

ارائه رویکردی ترکیبی از سیستم های خبره ، در پیش بینی ریسک‌ اعتباری در بانک ها - نویسندگان : حمیدرضا اکبرزاده - مریم رضایی

75000 تومان
75000 تومان 
اضافه به سبد خرید